040 750 345
akademija@perpetuumjazzile.si

Pogoji poslovanja

Potek šolanja

Pouk poteka v 30, 45, 60, 90 min dolgih učnih urah na tedenski ravni.

 

Učne ure potekajo 1 x tedensko glede na izbrano dolžino programa, medtem ko v okviru Perpetuum Jazzile Junior poteka učna ura dvakrat tedensko. Šolanje poteka od oktobra do junija. Od začetka septembra do konca junija šolanje izvajamo po državnem šolskem urniku, upoštevajoč praznike in šolske počitnice. 

 

Šolnina

Šolnina se plačuje za pretekli mesec na podlagi izdanega računa v prvem tednu meseca. Plačnik prejme račun na svoj elektronski naslov ali (izključno) na željo plačnika po fizični pošti, kar je treba predhodno javiti na akademija@perpetuumjazzile.si ali vrtci@perpetuumjazzile.si. Šolnino je treba poravnati najkasneje do 25. dne v mesecu. Ta vključuje izključno učne ure na šoli, domu ali preko spleta, ne pa tudi dodatnega gradiva (notno gradivo itn.).

 

Vpisnina

Ob vpisu se zaračuna enkratna vpisnina v znesku 15 € in se obračuna ob začetku nove sezone. 

 

Odpovedi in nadomeščanja

Nadomeščanja za zamujene ali neopravičene ure ne priznavamo. Ura se opraviči le zaradi višje sile ali ob predložitvi zdravniškega opravičila, medtem ko se neopravičen in nejavljen izostanek od pouka zaračuna kot v celoti opravljena učna ura. Odsotnost od pouka mora učenec predhodno javiti na akademija@perpetuumjazzile.si ali vrtci@perpetuumjazzile.si  tri dni pred učno uro.

Za vsako učno uro, odpovedano s strani mentorja, v Akademiji Perpetuum Jazzile skušamo najti nadomestnega mentorja, v primeru da to ni izvedljivo, pa vam omogočimo nadomeščanje učne ure v drugem, dodatnem terminu.

 

Prekinitev šolanja

Če želite predčasno zaključiti šolanje, na elektronski naslov akademija@perpetuumjazzile.si ali vrtci@perpetuumjazzile.si pošljete podpisano izpisno izjavo, s 30-dnevnim odpovednim rokom.

 

Povprečje učnih ur

Povprečno število učnih ur v enem mesecu je štiri, vendar občasno zaradi praznikov ali počitnic v enem mesecu opravite le tri učne ure, medtem ko jih imate kdaj drugič pet. Šolnina je ne glede na število učnih ur v posameznem mesecu enaka, kar pomeni, da vam ne zaračunamo več, kadar opravite pet učnih ur v mesecu niti vam ne zaračunamo manj, če opravite le tri učne ure v mesecu. Mesečna šolnina je vedno enaka, ker je letna šolnina razdeljena na 9 enakih mesečnih obrokov.

 

Skrb za učence

Šola ni odgovorna za učence ne pred ne po učni uri, starši otrok, mlajših od osem let, pa so dolžni otroke pripeljati ter počakati v preddverju organizacije, kjer Akademija Perpetuum Jazzile izvaja svoj program.

 

Poškodbe

Starši, zakoniti skrbniki, mladoletne osebei, študentje in odrasli se odpovedo zahtevku do odškodnine v primeru kakršnihkoli poškodb, nastalih med običajno prakso izvajanja pouka. Perpetuum Jazzile, vokalna skupina, prav tako ne odgovarja za morebitno krajo predmetov neposredno pred, med ali po učni uri.

 

Spremstvo staršev

Otroci so dolžni starše počakati v prostorih, kjer Akademija Perpetuum Jazzile izvaja svoj program, ne pa se z njimi srečati kje drugje. Akademija namreč ni odgovorna za otroke brez spremstva

* Za vse učence, ki koristijo naše storitve se smatra, da so prebrali, razumeli in se strinjajo z zgornjim pravilnikom, ki določa pogoje sodelovanje.